ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ รวมถึงวงการเฟอร์นิเจอร์ เทคโนโลยีดังกล่าวจะมาช่วยให้การทำงานเราคล่องตัวขึ้น ซึ่งจะมาในลักษณะเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือซอฟแวร์ เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยลดเรื่องแรงงานที่ขาดแคลน ลดต้นทุนในเรื่องของเสีย ลดเวลาในการทำงาน แต่กลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งเรื่องคุณภาพและมาตรฐานให้ดีขึ้น

Visitors: 137,021